Insamling till ”Alla på samma kula”

Vi är en del av en större familj och ett större sammanhang än bara orten där vi bor och de vi har närmast. Vi är en del av en världsvid familj. En familj där vi behöver varandra. Därför samlade vi in pengar under lägret till Equmenias projekt Alla på samma kula.

När alla pengar var räknade, och pantflaskorna pantade, kom vi upp till 7 858 kr som nu skickas vidare till de som behöver dem mer än oss.

Tack!