Kontakt

Vid frågor, kontakta i första hand din ledare hemma i din Equmenia-förening.

Kontaktperson i Limalägrets lägerstab är David Johannesson, david@limalagret.se