GDPR

Dina personuppgifter är säkra hos Limalägret!
För att kunna genomföra ett tryggt och säkert sportlovsläger behöver vi hantera personuppgifter om dig som är anmäld som lägerdeltagare, ledare/funktionär eller anhörig till någon som ska med på lägret. Vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, varför vi behöver behandla dem, hur länge och vad de ska användas till. Det berättar vi om i detta dokument.

Under vissa omständigheter har du också rätt att få dina personuppgifter raderade, exempelvis om de inte längre behövs för det ändamål de samlades in för, eller om du ångrar ett samtycke som du tidigare har gett. Du har också rätt att få dina uppgifter ändrade om de är felaktiga.

Om en allvarlig personuppgiftsincident med hög risk för din integritet skulle inträffa har du rätt att få information om incidenten.

Du har även rätt att klaga på, eller invända mot, hur vi hanterar dina personuppgifter, och du kan när som helst begära att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättslig grund
Den rättsliga grunden för vår hantering av personuppgifterna är ditt samtyckte som du lämnar i samband med att du själv fyller i din anmälan.

Mottagare av uppgifter
Lägerdeltagares och ledare/funktionärs namn och föreningstillhörighet (alltså vilken Equmeniaförening du är aktiv i) är under lägret tillgänglig för alla lägerdeltagare samt ledare/funktionärer, t.ex. när vi sätter upp listor om gruppindelning vid olika aktiviteter.
Uppgift om namn, liftkortsbeställning, information om mottagna betalningar och rätt till syskonrabatt lämnas ut till din egen Equmeniaförening i samband med fakturering.
Lägrets sjukvårdare har tillgång till ditt personnummer och den hälsorelaterade information du själv lämnat, för att kunna ge dig vård samt hantera kontakter med andra vårdgivare vid en krissituation.
Lägrets kökspersonal har tillgång till uppgift om ditt specialkostbehov för att kunna servera dig säker mat efter dina behov.
Alla övriga uppgifter är tillgängliga för lägrets ledare/funktionärer om de har behov av det för att fullgöra sina uppgifter.
Publicering av foto, video och namn på lägrets publika hemsida, sociala medier mm. sker endast efter ditt uttryckliga samtyckte.

Information till dig som är eller vill bli lägerdeltagare
Vi hanterar följande uppgifter om dig.

Typ av uppgift Källa Ändamål Lagringstid
Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, liftkortsbeställning, behov av skidskola, föreningstillhörighet (Equmeniaförening), önskemål om rumskamrater. Den registrerade själv Administration och ekonomi Ett år efter genomfört läger
Mottagna betalningar, rätt till syskonrabatt Genereras internt Administration och ekonomi Ett år efter genomfört läger
Personnummer, hälsorelaterad information Den registrerade själv Sjukvård och krisberedskap Tills lägret är genomfört.
Specialkostbehov Den registrerade själv Matservering Till hemkomst
Foto, film och namn * Lägrets fotografer Dokumentation Tillsvidare
Foto, film och namn * Lägrets fotografer Publicering på lägrets publika hemsida, sociala medier mm. Tillsvidare
Namn * Den registrerade själv Publicering av deltagarlista på lägrets publika hemsida Tills lägret är genomfört.

* Separat samtycke inhämtas.

Information till dig som är ledare/funktionär
Vi hanterar följande uppgifter om dig.

Typ av uppgift Källa Ändamål Lagringstid
Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, liftkortsbeställning, föreningstillhörighet (Equmeniaförening), önskemål om boende. Den registrerade själv Administration och ekonomi Ett år efter genomfört läger
Mottagna betalningar Genereras internt Administration och ekonomi Ett år efter genomfört läger
Personnummer, hälsorelaterad information Den registrerade själv Sjukvård och krisberedskap Tills lägret är genomfört.
Specialkostbehov Den registrerade själv Säker mat Till hemkomst
Foto, film och namn * Lägrets fotografer Dokumentation Tillsvidare
Foto, film och namn * Lägrets fotografer Publicering på lägrets publika hemsida, sociala medier mm. Tillsvidare

* Separat samtycke inhämtas.

Information till dig som är vårdnadshavare eller anhörig till någon som ska med på lägret
Vi hanterar följande uppgifter om dig.

Typ av uppgift Källa Ändamål Lagringstid
Namn, telefonnummer Den registrerade själv Krisberedskap Tills lägret är genomfört.

Mer information
Vid frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på david@limalagret.se